Vrywilligers

Voel jy nog nie gereed om lid te word nie, maar jy wil as vrywilliger jou hulp aanbied? Rusoord het jou hulp dringend nodig! “ HOE KAN EK HELP?”

Help verswaktes om te eet

Kom lees stories vir inwoners

Kom hou huisgodsdiens

Help by fondsinsamelingsprojekte

Help met die weeklikse inkopies vir verswakte ouer mense

Kom gesels en kuier saam met ‘n inwoner

Kom lees en bid vir die inwoners

Kom begelei inwoners tydens huisgodsdiens of kerkdienste

Bied Craft sessies aan