Uitdagings

  • Stygende versorgingskoste.  
  • Stygende personeelkoste. 
  • Duur mediese en kombuistoerusting. 
  • Verswakking van inwoners.  
  • Insameling van fondse vir die versorging van bejaardes wat nie finansieel instaat is om die volle versorgingskoste te betaal nie. 
  • Meer betrokkenheid van inwoners se kinders by die aktiwiteite van Rusoord.