Losiestariewe

Toetreefooi R 5 000-00
Dit is ‘n eenmalige bedrag wat betaalbaar is by opname.  Die toetreefooi is nie terugbetaalbaar nie.
Losies

Die maandelikse losies beloop tans R 12 506.00 per persoon. Verswakte versorging        R 13 472-00 per maand.  Losies is maandeliks vooruitbetaalbaar.

Indien ‘n inwoner ná die 15de van die maand inkom, is die helfte van die losies betaalbaar.
Indien ‘n inwoner Rusoord verlaat of te sterwe kom vòòr of op die 15de van ‘n maand, word die helfte van die maand se losies terugbetaal.
Ná die 15de is die volle maand se losies betaalbaar.  Geen pro rata betalings is van toepassing nie.

NB: Die inwoner se besonderhede en/of debiteurenommer moet met alle betalings gebruik word.

NB!  Betaling van losies:

Reël asseblief vir direkte bankoordragte of maak gebruik van interne bankoorplasings.  

Ons verkies om geen kontant op die perseel aan te hou nie . 

Die maandelikse losies sluit die volgende dienste in :

  • 24 uur mediese toesig  
  • 3 maaltye per dag  
  • wasgoed  
  • skoonmaak van kamers  

Medikasie en suurstof wat kronies gebruik moet word, moet deur die inwoner/familie voorsien word.

Indien die inwoner in ‘n hospitaal opgeneem word of na hospitalisasie ontslaan word, is die inwoner/familie aanspreeklik vir die versorgings- en vervoerkostes.