Raak Betrokke

Voel u nog nie gereed om lid te word nie, maar u wil as vrywilliger u hulp aanbied?

Rusoord het u hulp dringend nodig! “ HOE KAN EK HELP?”

Help verswaktes om te eet.

Kom gesels en kuier saam met ‘n inwoner.

Kom lees en bid vir die inwoners.

Kom hou huisgodsdiens (elke aand 5 uur).

Begeleiding tydens huisgodsdiens.

Organiseer / help met / ondersteun fonds-insamelingsfunksies.

Borg ‘n inwoner tov versorgingstekorte/ toilet benodighede.

Bring artikels vir wit olifant tafel by môremark.

Ondersteun die Snoepie. (Heerlike tuisgebak)

Lewer kommentaar (voorstelle & kritiek) ter verbetering van die diens aan die inwoners.

Bid vir Rusoord se inwoners en personeel.